PREVIOUS NEXT58. Bil-qawwa ta’ mħabbtek
(The power of your love)

Nersaq lejk Mulej
Biddel din il-qalb mill-ġdid
Il-grazzja qiegħda tfur minn ġo fik Ġesù
Jien intbaħt Mulej,
In-nuqqas li nsib fl-għemil
Jitħassar minnufih,
Bil-qawwa ta’ mħabbtek.

Rit:
Żommni qrib
Għannaqni Int bi mħabbtek
Ressaqni lejk, ħa nkun dejjem ħdejk
Bit-tama fik
Jien nogħla ’l fuq bħall-ajkla
Nogħlew it-tnejn flimkien,
Fl-ispirtu Int u jien
Bil-qawwa ta’ mħabbtek.

Dawwal dawn l-għajnejn,
B’hekk narak jien wiċċ imb wiċċ
Għarrafli mħabbtek waqt li int fija tgħix
Ġedded dan il-moħħ,
Biex nagħmel dak li Inti trid
Ħa ngħix jum wara jum,
Fil-qawwa ta’ mħabbtek. Rit:

Addattata għall-Malti minn Mario Cucciardi u Andrew
Cauchi

 

 

92 flat 3, St. Joseph High Rd., St. Venera, SVR1014, Malta.
Tel: (+356) 21484506  Fax: (+356) 21482656  Email: info@awakeningasaph.org  Website: www.kdz.org.mt

 

PRESENTATION
Video
Chords
Scores
Powerpoint
  
CHORDS (Guitar)
MELODY (Score)